Potpisan protokol o saradnji između Vlade Srbije i Mađarske dobrotvorne službe Malteškog Reda

Beograd, Palata Srbije, 1. decembar

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević i Predsednik Mađarske dobrotvorne službe Malteškog Reda, g.din Lajoš Đori-Dani, potpisali su, u četvrtak 1. decembra, opšti okvirni protokol o saradnji na pitanjima izbeglica i migracija.

Velika radost u Izvoru za dolazak ambulantnog vozila

Izvor, 14. oktobar

U tako prelepom ambijentu manastira iz 14. veka, može samo da se pruža ljubav i besprekorna posvećenost devojkama sa invaliditetom smeštenim u centru Izvor manastira Srpske Pravoslavne Crkve, Svete Petke Izvosrke, kojom rukovodi Mati Glikerija i dvadeset časnih sestara.

Srdačan sastanak sa Ministrom Zdravlja Srbije

Beograd, 29. septembar, 2016

Palata Srbije

Humanitarna, socijalna i bolnička misija Malteškog Reda je u centru agende sastanaka Ambasadora Alberta di Luke sa članovima nove vlade Srbije formirane nakon nedavnih izbora.

Tokom srdačnog sastanka, koji se održao u Palati Srbije, Ministar Zdravlja, Zlatibor Lončar, izrazio je Ambasadoru di Luki punu pažnju i zahvalnost svoje vlade za sprovedene aktivnosti Ambasade Reda u Beogradu.

U Litvaniji Stakeholder konferencija Suverenog Malteškog Reda

Vilnius, septembar 9 – 10

U prisustvu Velikog Kancelara Nj.E. Albrecht von Boeselager i Velikog Hospitalca Nj.E. Dominique de La Rochefoucauld, održana je u Vilniusu – Litvanija – druga konferencija za Ambasadore i Organizacije Suverenog Malteškog Reda za centralnu i istočnu Evropu.

Tokom rada: Panel Menadžmenta i komunikacije. U centru, sa mikrofonom u ruci, direktor za komunikacije iz Palazzo Magistrale, Eugenio Ajroldi.

Tokom rada: Panel Menadžmenta i komunikacije. U centru, sa mikrofonom u ruci, direktor za komunikacije iz Palazzo Magistrale, Eugenio Ajroldi.

Ne samo “Make a WISH”

Beograd, avgust 2016.
Humanitarne aktivnosti Ambasade Suverenog Malteškog Reda u Beogradu, iako su u ovom trenutku najviše koncentrisane na projektu „Make a WISH“, nisu zaboravljene brojne druge društvene i bolničke realnosti kojima su posvećene godinama.