ISPORUKA HRANE

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona  Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi ( na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno ) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru  Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.Lombardija , 11. Novembar 2011

Saradnja između delegacije Malteškog Reda u Lombardiji i Ambasade u Beogradu, omogućila je danas isporuku 10 tona hrane za Srbiju.

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi (na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.

ISTORIJA I VREDNOSTI MALTEŠKOG REDA

Čuveni slikar i umetnik Milutin Dedić je veliki poznavalac 960 godina istorije , porekla i vrednosti Suverenog Vojnog Malteškog Reda . Ovde sa Ambasadorom di Luca pre intervijua.Beograd, Novembar 2011

Istorija i vrednosti Malteškog Reda postaju predmet odgovarajuće pažnje i u Srbiji.

Čuveni slikar i umetnik Milutin Dedić je veliki poznavalac 960 godina istorije , porekla i vrednosti Suverenog Vojnog Malteškog Reda . Ovde sa Ambasadorom di Luca pre intervijua.

HUMANITARNA POMOĆ OD STRANE MALTEŠKOG REDA

Beograd, Oktobar 2011
Ministar rada i socijalne politike Ljajić sa Ambasadorom di Luca definišu neke detalje vezane za humanitarnu pomoć od strane Malteškog Reda .
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić sastao se sa Ambasadorom Alberto di Luca da definiše operativne detalje oko slanja i primanja u Srbiji nekoliko tona hrane i odeće pre dolaska zime.

POŠTANSKI SPORAZUM IZMEĐU SRBIJE I MALTEŠKOG REDA

Beograd , 2. jun 2011
Sastanak , koji je započeo razgovore o potpisivanju sporazuma između Pošte Srbije i Malteškog Reda.
Podsekretar za telekomunikacije Jasna Matić , sa Ambasadorom Alberto di Luca na sastanku koji je pokrenuo pregovore za potpisivanje sporazuma između Pošte Srbije i Malteškog Reda

POVODOM 1700. GODIŠNJICE MILANSKOG EDIKTA

Beograd, Maj 2011

Sastanak na kojem je ponovo potvrđena zajednička želja da se okupe u Nišu, 2013, povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, svi poglavari hrišćanskih crkava.

Ambasador Alberto di Luca sa Ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem.