Fokus o problemima i očekivanjima “Humanitarne diplomatije”

Beograd, 16. April

U prostorijama Nadbiskupije – gde smo bili gosti beogradskog Nadbiskupa Mons. Stanislava Hočevara – održana je Fokus-grupa koju je organizovala ambasada Suverenog Malteškog reda u Beogradu na temu humanitarne diplomatije u cilju razmene iskustava kao i analize problema i očekivanja u okviru ovog širokog polja delovanja koje se podudara sa hiljadugodišnjom misijom Malteškog reda.

Prihvatilište, srećni i zadovoljni

Beograd, Uskrs 2018

Za par dana u Srbiji će se biti proslavljen katolički Uskrs, a za nedelju dana i pravoslavni Uskrs.

„Naša“ deca iz Prihvatilišta već su znala da će dobiti neophodne namirnice za svakodnevi život u okviru projekta „Topli obrok za hladne zimske dane“ koji je promovisala naša ambasada, ali i još ponešto da proslave Uskrs.

Ambasador Srbije predao akreditive Malteškom redu

Rim, Malteški dvorac, 20.mart

Novi ambasador Republike Srbije pri Suverenom Malteškom redu, Nj.E. Dejan Šahović, predao je danas akreditivna pisma Opunomoćeniku Velikog Majstora Suverenog Malteškog reda – Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

Donacija značajnog Zepter medicinskog aparata u okviru Projekta „Make a WISH“ 2018

Izvor, 7.mart

Pre mesec dana, prilikom isporuke medicinskog aparata za kiseonik, mati Glikerija iz Ustanove Sveta Petka, izrazila je ambasadi Suverenog Maltškog reda ŽELJU devojaka – korisnica Centra u Izvoru. Reč je o uređaju za svetlosnu terapiju, koju proizvodi firma Bioptron AG iz Švajcarske (preduzeće koje je sredinom 90-tih godina ušlo u sastav grupacije Zepter). Ovaj moderan medicinski aparat koristi se na profesionalnom nivou u bolnicama, specijlizovanim institutima, sportskim i velnes centrima: omogućava transformaciju svetlosti u elektrohemijsku energiju, aktivirajući lanac biohemijskih reakcija između ćelija, ne ograničavajući se na tretiranu površinu kože već uključujući ceo organizam.

Parlamentarna skupština Mediterana (PAM) – Plenarna skupština

Bukurešt, 15. i 16. februar

U Bukureštu je završena 12. Plenarna skupština PAM-a (Parlamentarna skupština Mediterana).

Najviše pažnje i interesovanja izazvao je govor Ministra spoljnih poslova Libije, Nj.E. Mohamed T. H. Syala, koji je predstavio jasnu sliku migrantskog fenomena na dve mediteranske obale, sa osvrtom na napore ka institucionalnoj i političkoj stabilizaciji svoje zemlje.

Medicinski aparat za Instituciju Sveta Petka u Izvoru

8. februar 2018, Sveta Petka,

Centar za žene sa mentalnim poteškoćama u Izvoru. U januaru je iz direkcije Centra pristiglo u Ambasadu u Beogradu obaveštenje o njihovoj „ŽELJI“, urgentnoj i veoma potrebnoj: koncentrator kiseonika koji je neophodan za bolje lečenje 92 ženske osobe a koji je nedostajao među medicinskim aparatima u ovom Centru koji s ljubavlju vode pravoslavne sestre.

Make a WISH to the Order of Malta 2018

Inicijativa u korist dece u Srbiji koja imaju teže zdravstvene dijagnoze

Malteški red ima hiljadugodišnje iskustvo u pomaganju siromašnim, nejakim i bolesnim ljudima. Ambasada Suverenog Malteškog Reda u Beogradu pokrenula je mnoge humanitarne inicijative za programe instrukcije i same primene.
Roditelji i lekarsko osoblje dece kojoj su dijagnostifikovana komplikovanija oboljenja, kao i dece kojoj su nužne hirurške intervencije u posebno retkim ili težim stanjima – imaće mogućnost da u toku 2018.godine pošalju obaveštenja ambasadi Malteškog Reda u Beogradu o pojedinim situacijama i potrebama.

Božićna atmosfera u Prihvatilištu za decu u Beogradu

Uspešan ishod Dobrotvorne večere koju su organizovali supružnici Luiđi i Ulrike Ruđeri na Azurnoj obali, polovinom decembra, omogućio je Ambasadi Suverenog Malteškog reda u Srbiji da tokom cele zime 2017-2018 podrži projekat “A hot meal in a cold winter” u korist dobrotvorne institucije, Prihvatilišta za decu u Beogradu.