Vesti

13. Plenarna skupština PAM-a

22/02/2019

Beograd, 21/22 februar

U Beogradu je održana 21. i 22. februara Trinaesta Plenarna Skupština PAM-a (Parlamentarna skupština Mediterana), uz izvrsno gostoprimstvo srpskog parlamenta.

U toku skupštine koju je otvorio Ministar spoljnih poslova Srbije, Nj.E. Ivica Dačić, ambasador Alberto di Luka (stalni posmatrač PAM-a) održao je govor tokom debate o migraciji i ljudskim pravima.

Ovo je rezime njegovog govora:

Zahvaljujem se Parlamentu Srbije za izvrsno gostoprimstvo i odličnu organizaciju.

Hteo bih da se nadovežem na govor alžirskog kolege na temu PMI u Africi.

Želim da podsetim da mnoge zemlje daju doprinos od 0.70% za razvojnu saradnju. Neke zemlje ne poštuju ovih 0.70%, ali u igri su i dalje značajne cifre, naročito ako računamo i troškove spašavanja i prihvatanja. Značajne cifre koje bi možda mogle biti bolje iskorišćene. Kako?

Sa „Maršalovim planom“ za Afriku koji sam predložio u Bukureštu i koji se svideo predsedniku  Lmarbouh-u. Dakle, prava pomoć je ona koja bi bila isporučena u njihovim zemljama.

To bi moglo da omogući otvaranje novih radnih mesta u domicilnim zemljama i bile bi izbegnute bezskrupulozne radnje koje organizuju šverceri ljudima.

Dugoročna strategija koja bi mogla da potekne upravo odavde, od PAM-a i koja ne bi zanemarila hitne humanitarne slučajeve koje već skoro 1000 godina neprekidno podržava Suvereni Malteški red.