Vesti

27 paleta humanitarne pomoći stiglo u Beograd

09/12/2013

Beograd , decembar 2013

Uz dragocenu saradnju sa Delegacijom Malteškog Reda iz Lombardije (Italija), i odlučnom ličnom i logističkom podrškom savetnika naše ambasade , Valtera Katonia (Valter Catoni), poslata je humanitarna pošiljka od 27 paleta hrane, odeće i sredstava za ličnu higijenu. Primalac ove pošiljke je Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku. Direktor bolnice, dr Biljana Vidaković Maksimović , nagovestila je da njihov program za rehabilitaciju bi mogao da se poboljša opremanjem soba za posebne obuke sa još nekoliko računara.