Vesti

Malteška Dobrotvorna Organizacija u Srbiji

06/05/2013

Ambasador Alberto di Luca je posetio područije Zrenjanina kako bi se susreo sa predstavnicima Malteške Dobrotvorne Organizacije (MDOS) čije je sedište u Zrenjaninu gde ga je primio Predsednik Otac Tibor KONCZ i Generalni Sekretar G.dja Hajnal STOCKER KECSKEMET. Takodje je bio prisutan i Nj.E. Mons. Ladislav NEMET, Zrenjaninski Biskup.

Takon razgovora Ambasador di Luca izrazavajući svoje pohvale Predsedniku i svim osobama koje saradjuju snjim za dugogodinšji i izuzetan doprinos koji se inspiriše vrednostima koje već 900 godina vode Suvereni Red, proizšlo je da će potpisom bilateralnog ugovora o humanitarnoj saradnji izmedju Malteškog Reda i Republike Srbije, trenutno u finalnoj fazi definisanja izmedju nadležnih Ministarstava, će predstavljati nov i bolji pravni kontekst za širenje dobrotvornih aktivnosti u kojima ova Organizacija deluje uz doprinos Malterser International i velikim donacijama organizovanih od strane Reda iz Austrije, Nemačke i Madjarske. U okvritu pomenutog Ugovora, je predvidjeno olakšavanje procedura kao i oslobadjanje carinskih troškova koja će doprineti boljoj humanitarnoj aktivnosti.