Vesti

Donacija u korist Kreativno edukativnog centra KEC iz Beograda

30/03/2023

Beograd, mart 2023

Ovog puta svoju ŽELJU nam je uputio Kreativno edukativni centar KEC iz Beograda. KEC je udruženje građana volontera, osnovano 2002. godine, koje sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada osoba sa lakšim invaliditetom. Ciljevi i zadaci KEC-a su: poboljšanje kvaliteta života korisnika, priprema za samostalan život, socijalna inkluzija, radno angažovanje, zapošljavanje, ostvarivanje ljudskih prava i edukacija opšte populacije za prevazilaženje predrasuda.

Kroz program je prošlo 260 osoba, koji rade u raznim kompanijama i ustanovama širom Beograda.

Svi programi centra se razvijaju u partnerstvu sa korisnicima i njihovim roditeljima i starateljima. KEC stalno razvija inovativne programe ili prilagođava postojeće u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika.

U okviru našeg projekta „Poželi ŽELJU Malteškom redu“ , odlučili smo da im ispunimo želju i pružimo priliku da idu u korak sa svetom i novim tehnologijama tako što smo obezbedili određeni broj računara sa pratećom opremom.

Na fotografiji, u Ambasadi, uručenje ŽELJA direktorki Margareti Kecman u pratnji troje dece.