Vesti

Fra’ Džon Danlap 81. Veliki Majstor Malteškog reda

03/05/2023

Rim, 3. maja 2023. – Fra’ Džon Danlap izabran je za Princa i 81. Velikog Majstora Suverenog malteškog vojnog reda. Zamenik Velikog Majstora u trenutku izbora, 66-godišnji Fra’ Džon Danlap, Kanađanin, prvi je zavetni vitez iz prekomorskih zemalja koji je izabran za poglavara Malteškog reda.

Državno veće, izborno telo, sastalo se u Rimu u vili Magistrale, jednom od dva institucionalna sedišta Malteškog reda, i izabralo ga apsolutnom većinom glasova, na temelju obavezujuće liste od tri kandidata, koju je juče predložio Kapitul zavetovanih vitezova. Glasalo je 99 glasača iz 18 različitih zemalja.

Fra’ Džon Danlap saopštio je svoj izbor papi Franji pismom napisanim vlastitom rukom. Položiće zakletvu  danas u 18.30 sati u prisustvu posebnog Papinog izaslanika kardinala Silvana Maria Tomazija u crkvi Svete Marije na Aventinu, čime će u potpunosti preuzeti svoja ovlašćenja. Prema Članu 13. novoga Ustava, na dužnosti će ostati 10 godina. Veliki Majstor je poglavar Malteškog reda, laičkog verskog reda Katoličke crkve i ujedno subjekt međunarodnog prava.

Novi Veliki Majstor, obraćajući se članovima Državnog veća, rekao je: “Prihvatam ovu dužnost sa

dubokim duhom služenja i sa svečanim obećanjem stalne predanosti. Zahvaljujem svakome od vas što ste mi poklonili poverenje i što ste danas svojim prisustvom pokazali svoju veliku ljubav i posvećenost našem Redu. Postoji mnogo izazova koji nas očekuju ali ostajemo ujedinjeni u svesti o našoj misiji Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Zaštita vere i pomoć stradalnicima). Siguran sam da ćemo uspeti zajedno da ih prevaziđemo u istom duhu koji je vodio blagoslovenog Džerarda, osnivača Reda pre više od 900 godina.”

Biografija Velikog Majstora

Rođen u Otavi, Kanada, 16. aprila 1957. godine, nakon studiranja na Univerzitetu Nice, Džon Danlap je diplomirao na Univerzitetu Otava, a potom stekao doktorat prava na Univerzitetu Western Ontario. Dobio je počasni doktorat javne službe od Univerziteta John Cabot u Rimu.

Fra Džon Danlap je član Advokatske komore države Njujork i Udruženja advokata Ontarija u Kanadi. 1986. godine pridružio se pravnoj firmi Dannington, Bartholow & Miller u Njujorku, i postao njihov partner 1993. godine. Specijalizovao se za korporativno i imigraciono pravo. Kao međunarodno priznat advokat, od 1997. godine je pravni savetnik stalne posmatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim nacijama.

Fra Džon Danlap se priključio Malteškom redu i pronašao svoj verski poziv sredinom 1980-ih godina tokom volonterskog rada sa pacijentima koji boluju od AIDS-a i drugih bolesti u medicinskom centru Kardinal Kuk u Harlemu (Njujork). Volonter je u tom bolničkom centru svake nedelje poslednjih 30 godina.

Primljen je u Malteški red 1996. godine, položio je svečane zavete kao zavetni Vitez 2008. godine. Više od deset godina radio je u Malteškom redu kao predsedavajući Komiteta za zaštitu imena i oznaka i bio predstavniku u Savezu redova Svetog Jovana.

Godine 2009 izabran je za člana Vrhovnog saveta na petogodišnji mandat. Ponovo je izabran na još jedan petogodišnji mandat od strane Generalne skupštine u 2014. i 2019. godini. Od juna 2022. godine predvodi Maltški red kao Zamenik Velikog Majstora, nakon smrti Fra Marka Lucaga.

Veliki Majstor

Prema Članu 12 Ustava Malteškog reda, Veliki Majstor je prvi čovek Reda i ima suverenu vlasti i počasti, kao i titulu Njegove Eminencije. On se mora u potpunosti posvetiti rastu delovanja Reda i služiti kao primer autentičnog hrišćanskog života za sve članove (čl. 106. Kodeksa).

Veliki Majstor, zajedno sa Suverenim savetom, odgovoran je za donošenje zakonodavnih mera koje nisu predviđene Statutom, objavljivanje vladinih akata i ratifikaciju međunarodnih sporazuma. On upravlja imovinom Reda preko Čuvara blaga i saziva Kapitul zavetnih vitezova i Opšti Kapitul.

Države s kojima Malteški red ima diplomatske odnose priznaju Velikog Majsora sa svim njegovim ovlašćenjima, imunitetima i počastima koje su rezervisane za šefove država.

Veliki Majstor boravi u sedištu Malteškog reda, u Vili Magistrale u Rimu.

 

Suvereni vojni Malteški red svetog Jovana od Jerusalima, od Rodosa i Malte, osnovan oko 1048. godine u Jerusalimu, je glavni subjekt međunarodnog prava i katolički red, koji se sastoji od sveštenika i laika. Misija Reda je da poštuje veru i pomaže siromašnima i bolesnima. Danas je Malteški red uglavnom aktivan u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i humanitarnoj pomoći, delujući u preko 120 zemalja. Ima 13.500 članova i 95.000 volontera, među kojima je oko 52.000 lekara, medicinskih sestara i tehničara. Red upravlja bolnicama, zdravstvenim klinikama, ambulantama, institutima za starije osobe i osobe sa invaliditetom, centrima za palijativnu negu i dobrovoljnim telima. Malteška internacionalna, posebna agencija za pomoć Reda, uvek je na prvoj liniji pomoči u slučaju prirodnih katastrofa i ublažavanju posledica oružanih sukoba. Red je trenutno angažovan u Ukrajini i okolnim zemljama, u Siriji i Iraku kako bi pružio pomoć žrtvama nasilja. Pored italijanskih jedinica, italijansko telo za pomoć Crvenog krsta Malteškog reda učestvuje u operacijama prve pomoći brodovima koje spašavaju migrante u Sredozemlju. Malteški red je neutralan, nepristrasan i apolitičan. Ima bilateralne diplomatske odnose sa 112 država, zvanične odnose sa još 6 država i odnose na ambasadorskom nivou sa Evropskom unijom. On je stalni posmatrač u Ujedinjenim nacijama i njegovim specijalizovanim agencijama i ima predstavnike u glavnim međunarodnim organizacijama. Od 1834. godine, sedište vlade Malteškog reda je u Rimu, gde mu se garantuju ekstrateritorijalna prava.