Vesti

Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto izabran je za 80. Velikog majstora Suverenog Malteškog reda.

03/05/2018

Rim, 2.maj 2018.

Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto izabran je za 80. Velikog majstora Suverenog Malteškog reda. Izborno telo Državni savet, sastavljen od 54 člana, sastao se danas u Rimu u vili Magistrata, institucionalnom sedištu Malteškog reda.

29. aprila 2017. Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto postavljen je na čelo Malteškog reda a sada je doživotno izabran za Velikog majstora.

Papa Franja je pismenim putem obavešten o izbornom rezultatu. Potom su obavešteni svi Veliki priorati, Subpriorati, Nacionalne asocijacije, diplomatske misije Malteškog reda širom sveta, kao i misije 107 zemalja sa kojima Red održava diplomatske odnose.

Novoizabrani Veliki majstor položiće zakletvu dan kasnije pred papinim specijalnim izaslanikom pri Suverenom Malteškom redu, nadbiskupom Angelom Becciuom i članovima Državnog saveta u crkvi Sv. Marija na Aventinu.