Vesti

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto postao izabrani Opunomoćenik Velikog Majstora Suverenog Malteškog Reda

29/04/2017

Rim, 29. april 2017

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto danas je izabran za Opunomoćenika Velikog Majstora Suverenog Malteškog Reda. Biračko telo, Kompletni Državni Savet sastao se u Magistralnoj palati, jednom od dva institucionalna sedišta Malteškog Reda.

Novoizbrani Opunomoćenik Velikog Majstora će sutra dati zakletvu pred Papinim specijalnim delegatom u Suverenom Malteškom Redu, nadbiskupom Andjelom Beciuom i članovima Državnog saveta

u crkvi Sv. Marije u Aventinu.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto je nasledio Fra’ Metju Festinga, 79. Velikog Majstora, koji je podneo ostavku 28. januara 2017.

Novi Opunomoćenik Velikog Majstora, izabran je na period od godinu dana, istakao je svoju odlučnost da blisko saradjuje sa Suvernim Savetom Reda na unapredjenju diplomatskih, socijalnih i humanitarnih aktivnosti, kao i na negovanju duhovnog života i predanosti 13.500 članova i preko 100.000 volontera i zaposlenih.

Prvi službeni angažman novog Opunomoćenika Velikog Majstora biće 59.hodočašće Malteškog Reda u Lurd, koje će biti obavljeno od 5. do 9. maja. Svake godine preko 7.000 članova i volontera iz celog sveta uzima učešće u hodočašću, pomažući oko 1.500 bolesnih ili osoba sa invaliditetom. Hodočašće u Lurd predstavlja jedno od najznačajnijih trenutaka u duhovnom životu članova i volontera Reda.

Konsitucionalna reforma

Jedan od najvažnijih zadataka Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tokom njegovog mandata biće rad na reformi Konstitucije i Koda Reda. Povelja Konstitucije je

proglašeana u junu 1961. godine i reformisana je 1997. Predložena reforma Konstitucije će posebno biti usmerena ka potencijalnim institucionalnim manjkavostima. Nedavna kriza je pokazala odredjene slabosti u kontroli i ravnoteži upravljanja: reforma će to uzeti u razmatranje. Reforma će se fokusirati na potrebe Reda da ojača duhovni život i poveća broj Zavetnih članova. Konsultacije su već počele i svim članovima je upućen poziv da daju svoje sugestije.

Opunomoćenik Velikog Majstora

Shodno Konsituciji Reda, Opunomoćenik Velikog Majstora ostaje na funkciji tokom jedne godine sa svim ovlašćenjima koja ima i Veliki Majstor. Opunomoćenik Velikog Majstora mora da sazove Kompletni Državni Savet pre kraja svog mandata.

Opunomoćenik Velikog Majstora je suvereni i religiozni vodja Reda i ima obavezu da se potpuno posveti unapredjenju poslova Reda i da svim članovima bude primer života vodjenog hrišćanskim principima.  Njemu je poverena vrhovna vlast.  Zajedno sa Suverenim  Savetom, on donosi zakonodavne mere koje nisu pokrivene Konstitucijom, proglašava vladine akte i ratifikuje medjunarodne sporazume. Opunomoćenik Velikog Majstora rezidira u sedištu Reda, Magistralnoj Palati u Rimu.

Suvereni Vojni Bolnički Red Sv. Jovana od Jerusalima, Rodosa i Malte

Osnovan u Jerusalimu 1048. godine, je položeni red Katoličke crkve i subjekt medjunarodnog prava. Misija Malteškog Reda je sumirana u motu Odbrana vere i služenje siromašnima; svedočenje vere i pružanje pomoži siromašnima i bolesnima.

Maltekši Red danas je aktivan uglavnom u zdravstvenoj i socijalnoj brizi kao i humanitaranoj pomoći, i operiše u 120 zemalja. Njegovih 13.500 članova je potpomognuto sa 80.000 volontera, kao i sa 25.000 doktora, sestri i bolničara. Red upravlja bolnicama, zdravstvenim centrima, domovima zdravlja, institucijama za stare i osobe sa invaliditetom, centrima za terminalne i pacijente sa neizlečivim dijagnozama, kao i trupama volontera.

Maltezer Internešnal, specijalna spasilačka agencija Malteškog Reda, je na frontalnoj liniji tokom prirodnih katastrofa i ublažavanju posledica oružanih sukoba medju pogodjenom populacijom. Red je trenutno angažovan u zemljama koje se graniče sa Sirijom i Irakom, gde pruža pomoć hiljadama izbeglica u konfliktu.

Malteški Red je neutralan, nepristrasan i apolitičan. On ima bilateralne diplomatske odnose sa 106 zemalja, službene relacije sa još dodatnih šest zemalja i odnose na nivou ambasadora sa Evropskom Unijom. Stalni je posmatrač u Ujedinjenim Nacijama i njenim specijalizovanim agencijama i ima svoje predstavnike u svim glavnim medjunarodnim organizacijama.

Od 1834. godine sedište Malteškog reda je u Rimu, gde ima garantovana eksteritorijalna prava.