Vesti

Generalna skupština Suverenog Malteškog reda održana u Rimu

02/05/2019

Skupština je izabrala članove Vlade za nastupajući period od 5 godina

Generalna skupština Suverenog Malteškog reda održana je u Magistralnoj vili 1. i 2. maja pod predsedništvom Velikog Majstora Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto-a.

Saziva se svakih 5 godina i zadatak joj je da bira članove Suverenog Veća (Vlada Malteškog reda), Suverenog saveta i Veća revizora. . Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas je izabran za Velikog Komandera (Starešina religioznih članova Reda). Albrecht Freiherr von Boeselager ostao je na mestu Velikog kancelara, Izvršnog šefa  i Ministra inostranih poslova. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel ostao je na mestu Velikog Hospitalera, Ministra zdravlja i međunarodne saradnje kao i János Graf Esterházy de Galántha na mestu Čuvara trezora i Ministra finansija. Ove godine, tri Dame, predsednice asocijacija Argentine, Skandinavije i Singapura prvi put su bile prisutne među članovima Generalne skupštine.

Veliki Majstor Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto je rekao: “Generalna Skupština je jedan od najznačajnijih momenata u životu naše institucije i temeljna faza za razmišljanje o situaciji u Malteškom redu. Proces reforme Ustavne povelje i Kodeksa daje ovoj Skupštini dodatni značaj danas. Naš hrišćanski identitet, zajedno sa institucionalnim suverenitetom koji uživamo i naše hiljadugodišnje iskustvo u pomaganju najugroženijima, zahtevaju strukturu pravila u skladu sa zahtevima 21. veka. Reforma sada nastavlja sa svežom i obnovljenom vitalnošću.”

Šezdeset dva predstavnika Reda sa pet kontinenata učestvovala su u Generalnoj Skupštini. Tu je uključeno i 25 religioznih predstavnika Reda, odlazeći članovi Suverenog Veća, Prelat i predsednici glavnih nacionalnih tela.

Ovo su imena članova Suverenog Veća za nastupajući period od pet godina (2019-2024):

Veliki Komander ( Starešina religioznih članova Reda):

Fra’ Ruy Gonçalo do VALLE PEIXOTO de VILLAS BOAS

Veliki Kancelar ( Izvršni šef i Ministar inostranih poslova ):

Albrecht Freiherr von BOESELAGER

Veliki Hospitaler ( Ministar zdravlja i međunarodne saradnje ):

Dominique Prince de LA ROCHEFOUCAULD-MONTBEL

Čuvar trezora ( Ministar finansija):

János Graf ESTERHÁZY de GALÁNTHA

Članovi:

Fra’ John T. DUNLAP

Fra’ Emmanuel ROUSSEAU

Fra’ Gottfried von KÜHNELT-LEDDIHN

Fra’ Roberto VIAZZO

Winfried Graf HENCKEL von DONNERSMARCK

Mauro BERTERO GUTIÉRREZ

Suvereni savet:

Peter SZABADHEGŸ de CSALLÖKÖZMEGYERCS

Olivier Freiherr von LOUDON-VORST-GUDENAU

Francis Joseph McCARTHY

Patrick JABRE

Lady Celestria HALES

José Maria COELLO de PORTUGAL

Veće revizora:

Dominicus Freiherr von und zu MENTZINGEN, Predsednik

Savetnici:

Niels Carl A. LORIJN

Justin S. SIMPSON

Gérald BERGER

Paolo FABRIS de FABRIS

Vanredni savetnici:

Guy-Antoine de LA ROCHEFOUCAULD, Duc de LA ROCHE-GUYON

Luca BRONDELLI, dei Conti di BRONDELLO