Vesti

Inauguracija Roditeljske kuće – Nurdor

28/02/2014

Beograd, 27 februar 2014

Jedan od onih projekata koji Malteški red voli. Identifikovati pravi problem i tražiti rešenje van geografskih granica. Tako se rodila ideja o podršci dinamičnog udruženja NURDOR u Srbiji (www.nurdor.org).

Mnogo roditelja otkriva da njihovo dete pati od opake bolesti i pored toga se suočava a finansiskim i logističnim teškoćama da prate svoje dete na lečenje u Beograd. NURDOR , koji je već u 2012. posedovao stambenu strukturu prilagođenu za smeštaj porodicama, nas je zamolio da im pomognemo da izgrade i prošire svoju logističku pomoć . Ambasada Suverenog Malteškog reda prihvatila je poziv, i, zahvaljujući magazinu 24hours ( grupa Il Sole 24 Ore ) a posebno uz pomoć njegovog direktora Augusto Capitanucci , pronašla je 24 luksuznih satova , od 24 svetskih kuća, i organizovala aukciju u Milanu , 29. Februara, 2012. Veliki rezultat prikupljeno: € 100,000!

Prvobitna idea je bila ta da , zajedno sa italijanskom organizacijom Help Them Onlus, koja je pružila svoju logističku podršku , se rekontruiše prostor u blizini bolnice. Međutim, nakon brojnih finansiskih i birokratskih problema, odlučilo se da se ipak pronađe, kupi i renovira nova kuća takođe u blizini bonice, sa kojom bi Nurdor upravljao. Naravno, 100.000 € nije bilo dovoljno za takvu vrstu projekta, ali zahvaljujući velikoj podršci brojnih građana i velikoj sposobnosti Nurdora, cilj je uspešno dostignut, sa samo dva meseca zakašnjenja naspram inicijalnog plana.