Vesti

ISPORUKA ANTI-DEKUBITUS MADRACA

16/11/2012

Beograd, 12. Februar 2011

Isporuka anti-dekubitus madraca i posteljine prof. Dr. Mladenu Davidoviću, direktoru Kliničkog odelenja za gerijatriju KBC Zvezdara (sa leve strane), od Ambasadora Alberto di Luca.

Prof. Dr. Mladen Davidović i Ambasador Alberto di Luca.