Vesti

ISPORUKA HRANE

30/11/2012

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona  Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi ( na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno ) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru  Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.Lombardija , 11. Novembar 2011

Saradnja između delegacije Malteškog Reda u Lombardiji i Ambasade u Beogradu, omogućila je danas isporuku 10 tona hrane za Srbiju.

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi (na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.