Vesti

Izbeglice i migranti: konferencija o ulozi i misiji Malteškog Reda

11/12/2015

Rim, 11. Decembar 2015

Sa intervencijama od strane Velikog Kancelara Nj.E. Albreht Freiherr von Boeselager (Albreht Freher von Boselager), Velikog Hospitalca NJ.E. Dominique de La Rochefoucauld-Montbel (Dominik de la Rošfuko-Monbel), Nj.E. Ambasadora Stefano Ronca, generalnog sekretara „Malteser International“ Ingo Radtke, Ambasadora Reda akreditovanih u zemljama tranzita izbeglica iz Sirije, Iraka, Libije i drugih mesta tragičnih događaja izazvanim terorizmom ISIS-ovog „kalifata“, održana je – u istorijskom sedištu Reda u Aventinu u Rimu – Konferencija na temu „izbeglice i migranti: Uloga i misija Suverenog Malteškog Reda“
Tokom konferencije, dali su svoj doprinos i pružali svoje iskustvo i direktor CISOM-a (Italijanski korpus Hitne pomoći Malteškog Reda), Mauro Casinghini i Antonio Ricci, direktor IDOS-a (Istraživački centar /Statistički dosije za imigraciju).

Veliki Kancelar je ponovo pomenuo u svom uvodnom govoru da, sa humanitarne tačke gledišta, niko se ne može smatrati „ilegalnim“ i samim tim nikome se ne sme uskraćivati pomoć.

Više od 230 miliona ljudi se kreće u svetu (Azija 92 miliona ljudi, Evropa 59, Amerika 41, Afrika 31 i Okeanija 2), od kojih 48% su žene, a 15% su deca, 25% u Evropi, uz napomenu da je 3.300 migranata poginulo tokom 2015. godine od kojih 700 su bila deca.
Govorilo se i o pitanju diskriminacije u Evropi, posebno o temi „equal treatment-a“.

Posebno dirljiv bio je kratki film koji je prikazao direktor CISOM-a Mauro Casinghini, o značajnoj podrški koju pruža Malteški Red, u smislu zdravstvene zaštite, spasavanja napuštenih migranata, a i u vezi sa sredstvima koji se koriste za prelaze.

Ambasador Stefano Ronca, Diplomatski savetnik Velikog Kancelara i imenovani Ambasador Reda pri Kvirinaleu, istaknuo je važnost pravilne i stalne komunikacije za humanitarne i institucionalne inicijative. Ambasador Ronca je detaljno govorio o učešću Mačteškog Reda na nedavnim međunarodnim konferencijama u Ženevi, Valeti i Berlinu, kao i o inicijativi Reda, održanoj u Aventinu, za dijalog između predstavnika dve vlade Libije.

Ambasador Alberto di Luka – uz prikupljene podatke i izjave članova Vlade Srbije – istakao je kvalitet i praktičnost aktivnosti pripremljene od strane Vlade Srbije za pružanje adekvatnog odgovora na zahtev za tranzit, preko svoje teritorije, značajnog fluksa migracije tokom 2015. godine.

Obraćanje Ambasadora Alberta di Luke je dostupno klikom ovdev