Vesti

Izvor, uvek u našim mislima

25/07/2017

jul 2017

Za ambasadu Suverenog Malteškog reda u Beogradu, manastir Sv.Petka u Izvoru – a naročito Centar koji vode pravoslavne sestre – predstavlja pravi primer ljudske solidarnosti, duhovne senzibilnosti i konkretnog socijalnog zalaganja koji ih povezuje sa misijom i ciljem malteškog reda.

Velikodušna pažnja i podrška koju su manastiru i Centru u 2016.godini pružili donatori iz Monaka,
„Forgotten Fund“ Malteškog reda i naš prijatelj – vlada Tajvana, u okviru projekta „Make a WISH“ dali su nam podsticaj da nastavimo bratsku saradnju sa ovom dobrotvornom religioznom institucijom koja vodi brigu o 92 devojke teško ometene u razvoju.

Zahvaljujući odlučnoj pomoći organizacije Delegazione Lombarda (Italija) koja pripada Suverenom Malteškom redu poslata je, ocarinjena i isporučena izvesna količina pirinča manastiru u Izvoru u toku proteklih dana.