Vesti

Konferencija ambasadora Suverenog Malteškog red

25/01/2024
Rim, 25-27. januar

U toku je konferencija ambasadora Suverenog Malteškog reda u Rimu, u Vili Mađistrale.
Nakon što je održana Sveta misa u crkvi Sveta Marija na Aventinu, koju je predvodio kardinal patron Đanfranko Girlanda, konferenciju je otvorio inaugurativnom porukom Veliki majstor, fra Džon Danlap: „Naše diplomate su integralni deo promocije principa i ciljeva našeg Reda. Ambasade projektuju našu misiju u razne regione sveta“. Visoki zvaničnici Malteškog reda i mnogi predstavnici italijanskog političkog, ekonomskog i a

kademskog sveta učestvovali su u panelima i debatama o ulozi Reda u savremenom međunarodnom geopolitičkom kontekstu.