Vesti

Krevetići za Montesori vrtić u Srbiji

07/03/2023

Pre nešto više od 20 godina, 18. septembra 2001., otvoren je prvi vrtić na hrvatskom jeziku u Srbiji – vrtić Marija Petković – Sunčica. Bio je to ujedno i prvi katolički vrtić u Srbiji i prvi vrtić u Subotici u kojem se radilo, a i danas se radi po programu Marije Montessori.

Značaj ovoga vrtića ipak najbolje znaju deca i njihovi roditelji koji su svesni šta su sve deca tako dobila: Ne samo ono nabrojano i vidljivo promatraču sa strane, nego puno više i dublje – Temelje za celi život, temelje na kojima se može graditi.

O otvaranju jaslica u sklopu vrtića Marija Petković – Sunčica se razmišljalo već dugo vremena. Želja je bila prisutna, a potreba  vidljiva. S jaslicama u sklopu vrtića roditeljima bi bilo puno jednostavnije, a dobio bi se i kompletan odgoj dece od najranije dobi u programu Montesori.

Kako nam je odgojiteljica Piuković rekla, vrtić čuvaju tri Marije: Marija Montessori, Marija Petković i nebeska Majka Marija.

Ambasada Suverenog Malteškog Reda u Republici Srbiji, u okviru svojeg  Make a Wish projekta je isporučila krevetiće za jaslice u saradnji sa Caritasom Severne Makedonije.