Vesti

LEPA PRIČA SOLIDARNOSTI

30/11/2012

Na fotografiji Milena i Ramo sa Ambasadorom Alberto di Luca.Beograd, Božić 2011

Boško,važan član u svetu srpske kulture, sastaje se, povodom Dana državnosti Reda, sa Pierom, milanski biznismen blizak Malteškom Redu i počastvovan krstom Reda za zasluge. Boško priča Pieru o teškim životnim i radnim uslovima slabovidih ili potpuno slepih mladih ljudi u Srbiji, koji rade u centru za masaže u Beogradu (www.biosana.co.rs).
Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda, zahvaljujući Pieru, prikupi sve što je potrebno Mileni i Ramu.

Na fotografiji Milena i Ramo sa Ambasadorom Alberto di Luca.