Vesti

Make a WISH 2018

11/07/2018

Beograd, 11 juni

Svaka Želja koja stiže u Ambasadu Suverenog Malteškog Reda u Beogradu uvek donosi teške priče i veoma često patnje koja pogađaju i pokreću.

Iznenadjuje i podstiče spokojstvo s kojim ljudi pogođeni najtežim poteškoćama – poput slepila – izražavaju neke od njihovih Želja za pomoć u jednostavnim stvarima, onim stvarima koje im svakodnevno nedostaju, ali stvarima od posebne koristi u uslovima u kojima se nalaze.

I tako, od tipičnih belih štapova do najsloženijih i sofisticiranih printera s „Brajovom“ azbukom, aktiviran je lanac solidarnosti, koji je stigao u Beograd iz Kneževine.

U sredu 11. jula prve Želje su isporučene Savezu slepih Srbije, Tokom jeseni ćemo nastaviti s donacijom opreme koja zahteva duže vreme za nabavku i isporuku (http://www.savezslepih.org.rs).