Vesti

Make a WISH to the Order of Malta 2019 (Poželi želju Malteškom redu 2019) – Peta sezona

10/03/2019

Malteški red ima hiljadugodišnje iskustvo u pomaganju siromašnim, nejakim, bolesnim, starim i usamljenim ljudima.

Ambasada Suverenog Malteškog reda u Beogradu pokrenula je brojne humanitarne i socijalne aktivnosti u Srbiji, uz programe instrukcije i same primene, posebno medju adolescentima i napuštenom decom.

Roditelji i lekarsko osoblje dece kojoj su dijagnostifikovana komplikovana oboljenja, kao i deca kojoj su nužne hirurške intervencije u posebno retkim ili težim stanjima – imaće mogućnost da u toku 2019. godine pošalju obaveštenja ambasadi Malteškog reda u Beogradu o pojedinim situacijama i urgentnim potrebama.

Tokom 2015. projekat ambasade pod nazivom Make a Wish to the Sovereign Order of Malta (Poželi želju Malteškom Redu), je od donatorske večeri u Kneževini Monako, dobio sredstva koja su pomogla 1.500 mališana pogodjenih katastrofalnim poplavama 2014. godine.

Pozitivni efekti ohrabrili su nas da ponovimo inicijativu u 2016. sa novim projektom “Make a Wish to the Order of Malta”, posvećenom osobama sa fizičkim i mentalnim poteškoćama. Projekat smo posvetili dvema institucijama u 2016: Centru za decu i mlade u Sremčici blizu Beograda, javnoj ustanovi koja pruža utočište za tri stotine štićenika različite dobi, kao i Domu za devojke i žene sa mentalnim poteškoćama pri manastiru Srpske Pravoslavne crkve Sv. Petka u Izvoru kraj Paraćina (Centralna Srbija), koji može da primi do 92 ženske osobe, takodje različite dobi.

Želje kao što su medicinska oprema za brže i bolje dijagnoze u Izvoru, velika količina odeće Centru u Sremčici – postale su realnost. Takodje i industrijske mašine za pranje i sušenje rublja su isporučene u obe institucije i veoma su poboljšale tamošnje higijenske uslove. Ustanova u Izvoru je dobila i potpuno opremljeno ambulantno vozilo, a dom u Sremčici dugo očekivani minibus, zajedno sa mnogim sitnijim željama.

Novi projekat u 2017, ohrabren od strane najviših autoriteta vlada Suverenog Malteškog Reda i Srbije, podrazumeva da se težim medicinskim slučajevima koji ne mogu biti rešeni u zemlji u državnim institucijama zbog dugačkih lista čekanja omoguće operacije u privatnim bolnicama uz finansijsku podršku Ambasade Suverenog Malteškog reda. U toku 2017.godine pomogli smo šestoro dece kojima su bile potrebne jednostavne hirurške intervencije – na koje bi inače morali dugo da čekaju – ili kompleksne operacije kao što je slučaj sa našom malom Sandrom.

Godinu 2018 započeli smo ispunjenjem ŽELJE Centru „Sveta Petka“ u Izvoru koji je izrazio potrebu za jednim medicinskim aparatom. Projekat je potom nastavljen pružanjem pomoći nama već bliskoj maloj Sandri (videti vest na našem sajtu od 8. novembra 2017). Sedmog marta vratili smo se u Svetu Petku da konkretizujemo drugu ŽELJU koja se odnosila na još jedan medicinski aparat.

Jedanaestog jula započeli smo saradnju sa Savezom slepih Srbije (http://www.savezslepih.org.rs) gde smo se vratili 13. oktobra da bi ispunili njihovu ŽELJU da dobiju Brajev štampač koji im je od izuzetne koristi.

Ponekad čak i automobil – neophodan za život – može biti ŽELJA koja zaslužuje našu pažnju pa smo ga 27. jula isporučili Mati Glikeriji u Centru Sveta Petka.

I na kraju, dve hirurške operacije – od kojih jedna veoma delikatna – u novembru i decembru. I po prvi put intervenciji je bila podvrgnuta jedna gospođa od 85 godina u Nišu.

Sa ovim iskustvima, uvek podstaknuti verom i misijom Reda, nastojaćemo da i u 2019. godini kroz naš projekat “Make a Wish to the Order of Malta” pomognemo što većem broju ljudi dajući prioritet najslabijima, deci i siročadi.

Sve pomenute potrebe bi trebalo da budu iznesene u pisanoj formi ambasadi Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu, sa kompletnom dokumentacijom i detaljno opisanom bolešću, potpisanom od strane medicinskog osoblja nadležnom za svaki pojedini slučaj (po mogućnosti na engleskom jeziku).