Vesti

Poželi ŽELJU Suverenom Malteškom redu: sedma godina

08/03/2021

Pravilnik

Beograd, 8. marta 2021

Suvereni Malteški red ima hiljadugodišnje iskustvo u pomaganju siromašnim, nejakim, bolesnim, starim i usamljenim ljudima.

Ambasada Suverenog Malteškog reda u Beogradu pokrenula je brojne humanitarne i socijalne aktivnosti u Srbiji, uz programe instrukcije i primene, posebno medju adolescentima i napuštenom decom.

Roditelji i lekarsko osoblje dece kojoj su dijagnostifikovana komplikovana oboljenja, kao i deca kojoj su nužne hirurške intervencije u posebno retkim ili težim stanjima – imaće mogućnost da u toku 2021. godine pošalju obaveštenja ambasadi Malteškog reda u Beogradu o pojedinim situacijama i urgentnim potrebama.

Tokom 2015. projekat ambasade pod nazivom „Make a Wish to the Sovereign Order of Malta” (Poželi želju Malteškom Redu) je od donatorske večeri u Kneževini Monako dobio sredstva koja su pomogla 1.500 mališana pogodjenih katastrofalnim poplavama 2014. godine.

Pozitivni efekti ohrabrili su nas da ponovimo inicijativu u 2016.godini sa novim projektom “Make a Wish to the Order of Malta”, posvećenom osobama sa fizičkim i mentalnim poteškoćama. Projekat smo posvetili dvema institucijama u 2016: Centru za decu i mlade u Sremčici blizu Beograda, javnoj ustanovi koja pruža utočište za tri stotine štićenika različite dobi, kao i Domu za devojke i žene sa mentalnim poteškoćama pri manastiru Srpske Pravoslavne crkve Sv. Petka u Izvoru kraj Paraćina (Centralna Srbija), koji može da primi do 92 ženske osobe, takodje različite dobi.

ŽELJE kao što su medicinska oprema za bržu i bolju dijagnostiku u Izvoru, velika količina odeće Centru u Sremčici – postale su realnost. Takodje, industrijske mašine za pranje i sušenje veša su isporučene u obe institucije i veoma su poboljšale tamošnje higijenske uslove. Ustanova u Izvoru je dobila i potpuno opremljeno ambulantno vozilo, a dom u Sremčici dugo očekivani minibus, zajedno sa mnogim sitnijim željama.

Novi projekat u 2017, ohrabren od strane najviših autoriteta vlada Suverenog Malteškog Reda i Srbije, podrazumeva da se težim medicinskim slučajevima koji ne mogu biti rešeni u zemlji u državnim institucijama zbog dugačkih lista čekanja omoguće operacije u privatnim bolnicama uz finansijsku podršku Ambasade Suverenog Malteškog reda. U toku 2017.godine pomogli smo šestoro dece kojima su bile potrebne jednostavne hirurške intervencije – na koje bi inače morali dugo da čekaju – ili kompleksne operacije kao što je slučaj sa našom malom Sandrom.

Godinu 2018 započeli smo ispunjenjem ŽELJE Centru „Sveta Petka“ u Izvoru koji je izrazio potrebu za jednim medicinskim aparatom da bi nastavili u martu i konkretizovali drugu ŽELJU koja se odnosila na još jedan medicinski aparat.

Jedanaestog jula započeli smo saradnju sa Savezom slepih Srbije (http://www.savezslepih.org.rs) gde smo se vratili 13. oktobra da bi ispunili njihovu ŽELJU da dobiju Brajev štampač koji im je od izuzetne koristi.

Ponekad čak i automobil – neophodan za život – može biti ŽELJA koja zaslužuje našu pažnju pa smo ga 27. jula isporučili Mati Glikeriji u Centru Sveta Petka.

I na kraju, dve hirurške operacije – od kojih jedna veoma delikatna – u novembru i decembru. I po prvi put intervenciji je bila podvrgnuta jedna gospođa od 85 godina u Nišu.

Stgli smo do 2019. godine. Pored raznih humanitarnih inicijativa, želeli smo ponovo da organizujemo Dobrotvornu večeru sa ciljem od 150 gostiju. Konačni bilans: 292 fizički prisutne osobe i 16 „virtualnih“! Važan uspeh za ljude u Srbiji koji su računali na ovo dobrotvorno veče.

Odličnom rezultatu doprinela je tiha aukcija održana tokom večere kao i mnogobrojni sponzori.

U toku večere, ambasador Alberto di Luca i delegat Niccolò D’Aquino zahvalili su se prisutnima kao i sponzorima a posebno dvema osobama: profesoru Antonio Bartorelli-ju, direktoru Interventne kardiološke operativne jedinice Kardiološkog centra u Monzino-u gde je operisan jedan pacijent iz Beograda koji je poslao našoj ambasadi zahtev za veoma “kompleksnu” ŽELJU, kao i kanadskom sopranu Claire Coolen koja je u poslednje tri godine gostovala na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom proslave našeg Nacionalnog dana.

Sa izuzetnim rezultatima postignutim u toku večere bilo je moguće podržati izvesne inicijative od strane Delegacije Suverenog Malteškog reda  za Lombardiju a pre svega ispuniti ŽELJE dece u Srbiji kojima je potrebna posebna nega kao i ŽELJE Centra Sv.Petka u Izvoru koji vodi brigu o 92 ženske osobe sa psiho-fizičkim smetnjama.

2020. godina će ostati upamćena po tragediji Covid-19. Prirodno, velika pažnja posvećena je samoj pandemiji i strašnim posledicama, posebno najugroženijima. Izradili smo na hiljade maski za lice koje smo isporučivali tokom cele godine. Nabavili smo i bolničke ventilatore za disanje u Italiji i poslali u Beograd. Istovremeno smo podržavali projekat „Topli obrok za hladne zimske dane“ a u okviru projekta „Poželi ŽELJU“ prvi put smo organizovali delikatnu operaciju van granica Srbije: u Turskoj.

Iste godine smo dobili i upit od Kliničkog centra Republike Srbije. Njihova ideja je da se uvede nova procedura u kliničku praksu – Selektivna dorzalna rizotomija  (SDR) koja pomaže u olakšavanju bola i popuštanju spazma mišića kod dece sa cerebralnom paralizom. Do sada su ovi mali pacijenti upućivani na lečenje u inostranstvo o trošku državnog Zdravstvenog fonda. Selektivna dorzalna rizotomija je skupa hirurška metoda kojom se delimično presecaju određena senzitivna vlakna u kičmenom kanalu.

U Kliničkom centru postoji specijalizovan tim lekara koji u tesnoj saradnji sa ekspertima iz inostranstva priprema uvođenje ove procedure u Srbiju. Da bi se ovde obavljale operacije potreban je 16-kanalni Intra Operativni Neuro Monitoring aparat koji će omogućiti, po završetku našeg projekta, lečenje u Srbiji uz evidentne prednosti i štednju sredstava koja se mogu preusmeriti na druge slučajeve, gde je zaista neophodno lečenje van zemlje.

Ovaj medicinski uređaj se proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama po ceni od više desetina hiljada evra. „Make a WISH“ Kliničkog centra bila je odluka da ambasada Suverenog Malteškog reda u Beogradu bude ravnopravni partner sa Ministarstvom zdravlja u projektu nabavke uređaja.

Ambasada Suverenog Malteškog reda je ovu odluku primila sa neskrivenim zadovoljstvom. Kako bi se ona realizovala, bilo je potrebno da se obratimo našim odanim partnerima uvek spremnim da podrže naše inicijative:  LDS Charities Serbia kao i Manpower Group Serbia (uključujući i lično učešće direktora g. Hangimane).

Imajući u vidu ova iskustva, a podstaknuti verom i misijom Malteškog reda, nastojaćemo da i u 2021. godini kroz projekat “Make a WISH to the Order of Malta” pomognemo što većem broju ljudi dok će prioritet imati najugroženiji, deca i siročad.

Sve pomenute potrebe bi trebalo da budu iznesene u pisanoj formi ambasadi Suverenog Malteškog Reda u Beogradu, sa kompletnom dokumentacijom i detaljno opisanom bolešću, potpisanom od strane medicinskog osoblja nadležnom za svaki pojedini slučaj (po mogućnosti na engleskom jeziku).