Vesti

Nema odmora za „Make a WISH“!

27/07/2018

Beograd, 27.jul

U jedinstvenom spoju iskrene humanosti i besprekorne profesionalnosti u Ustanovi Sveta Petka u Izvoru kod Paraćina, često iskrsnu potrebe za koje se čini da “sistem” ne može blagovremeno da pronađe rešenje.

Uvek zaokupljena mogućnošću poboljšanja kvaliteta života za 92 devojke sa smetnjama u razvoju, Mati Glikerija nam je u mesecu maju saopštila svoju iskrenu ŽELJU: jedan auto sa četvoro vrata i 5 mesta za sedenje kako bi im bio olakšan prevoz od Ustanove do najbližeg naseljenog mesta u neophodnim i hitnim slučajevima.

Na zahtev za pomoć ponovo su odgovorili prijatelji naše ambasade iz Kraljevine Monako pa je tako vozilo marke Chrysler isporučeno ovih dana našoj ambasadi u Beogradu gde je danas i registrovano.

Dakle, projekat “Make a WISH to the Sovereign Order of Malta” se nastavlja aktivno i produktivno i u letnjem periodu. Kao i uvek, zahtevi koji nam pristignu biće pažljivo pregledani a potom i konkretno rešeni.

U ambasadi, formalna isporuka ŽELJE. Sa ambasadorom di Lukom, mati Glikeria, direktorka Centra Sv.Petka Slađana Tasić i sestra Vasilisa.

 

na slici iznad: S leva na desno, menadžer projekta “Make a WISH to the Sovereign Order of Malta” profesor Nenad Prokić, mati Glikerija, sestra Vasilisa i ambasador Alberto di Luka. U prvom planu isporučeni auto Chrysler