Vesti

Novosti u vezi diplomatske strukture Ambasade u Beogradu

23/05/2013

Maj 2013

Kao deo uobičajenih izmena funkcija u diplomatskoj službi, obaveštavamo da – po odobrenju Vrhovnog saveta Malteškog reda, tokom sastanka 1 – 2. maja, 2013 – se završava funkcija gospodina Ferdinanda Boca (Ferdinando Bozzo) prvog savetnika Ambasade Suverenog Vojnog Malteškog reda u Republici Srbiji. Zahvaljujemo se gospodinu Bocu za njegovu velikodušnu podršku tokom svog manadata u aktivnostima Ambasade.