Vesti

Ostvarena važna ŽELJA: od sada će Klinika za neurohirurgiju u Beogradu biti u mogućnosti da obavlja operacije Selektivne dorzalne rizotomije (SDR)

18/03/2021

Beograd, 17. mart

Pre skoro dve godine dobili smo “Make a WISH” upit od Kliničkog centra Republike Srbije. Njihova ideja bila je da se uvede nova procedura u kliničku praksu – Selektivna dorzalna rizotomija (SDR) koja pomaže u olakšavanju bola i popuštanju spazma mišića kod dece sa cerebralnom paralizom. Do sada je jedina mogućnost za lečenje ovih malih pacijenata bila da se upute u Tursku ili SAD o trošku državnog Zdravstvenog fonda. Selektivna dorzalna rizotomija je skupa hirurška metoda kojom se delimično presecaju određena senzitivna vlakna u kičmenom kanalu. Posle toga spasticitet popušta pa je daljom rehabilitacijom moguće raditi na unapredjenju hoda.

Za ovu proceduru neophodan je medicinski uredjaj koji se proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Make a WISH“ Kliničkog centra bila je odluka da ambasada Suverenog Malteškog reda u Beogradu bude ravnopravni partner sa Ministarstvom zdravlja u projektu nabavke uređaja, uz pomoć Saveta za filantropiju.
“Ovim će se bitno smanjiti napori pacijenata i više neće biti poteškoća u pogledu ekonomskih opterećenja i transporta” – rekao je Miloš Joković direktor Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije na dan zvanične predaje medicinskog aparata.

Polovinu sume za nabavku aparata od nekoliko miliona dinara donirala je Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog reda u Republici Srbiji zajedno sa LDS Charities Srbija (iz Salt Lake City-ja), kao i Manpower Group Srbija uključujući i lično učešće direktora g. Aleksandra Hangimane.

Prof. Nenad Prokić, Direktor projekta „Poželi ŽELJU Malteškom redu“ koji je prisutvovao svečanosti – u ime ambasade Suverenog vojnog Malteškog reda u Republici Srbiji – izrazio je izuzetno zadovoljstvo završetkom ovog važnog projekta u saradnji sa Vladom Republike Srbije, potvrđujući na taj način odlične bilateralne odnose Srbije i Suverenog vojnog Malteškog reda.

Na slici gore: Dan zvanične predaje medicinskog aparata za tretman Selektivne Dorzalne Rizotomije (SDR). Prisutni na Klinici za neurohirurgiju (na slici s leva na desno): Dr Vladimir Baščarević, zamenik direktora Kliničkog centra Jovica Milovanović, Predsednik Saveta za filantropiju Veran Matić, Dir. Klinike za neurohirurgiju Dr Miloš Joković, Dir. projekta  “Make a WISH” Prof. Nenad Prokic (u ime ambasade Suverenog malteškog reda u Beogradu), g. Larry Blake sa suprugom Cheryll Blake predstavnicima LDS Charities Srbija i g. Aleksandar Hangimana Dir. Manpower Group Srbija.