Vesti

OTVARANJE NOVE KANCELARIJE AMBASADE SUVERENOG VOJNOG MALTEŠKOG REDA U BEOGRADU

15/11/2012

Beograd, 7. Decembar 2010

Sa leve strane : Ambasador Alberto di Luca , g.đa Emanuela di Luca ; Nj.E. Mons. Orlando Antonini , Apostolski Nuncije ; Nj.E. Mons. Stanislav Hočevar.