LEPA PRIČA SOLIDARNOSTI

Na fotografiji Milena i Ramo sa Ambasadorom Alberto di Luca.Beograd, Božić 2011

Boško,važan član u svetu srpske kulture, sastaje se, povodom Dana državnosti Reda, sa Pierom, milanski biznismen blizak Malteškom Redu i počastvovan krstom Reda za zasluge. Boško priča Pieru o teškim životnim i radnim uslovima slabovidih ili potpuno slepih mladih ljudi u Srbiji, koji rade u centru za masaže u Beogradu (www.biosana.co.rs).
Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda, zahvaljujući Pieru, prikupi sve što je potrebno Mileni i Ramu.

Na fotografiji Milena i Ramo sa Ambasadorom Alberto di Luca.

SVEČANA DODELA ORDENA

Beograd, Decembar 2011

10. Decembra održala se, u Ambasadi Mlateškog Reda, ceremonija dodela ordenja Velikog krsta “pro piis Meritis ” predsedniku Biskupske konferencije Srbije, Beogradskom Nadbiskupu Msgr Stanislav Hočevar, i krsta Oficira pro Merito Melitensi za zasluge prvom savetniku Ambasade, g.din Ferdinando Bozzo.

Na fotografiji Ambasador Malteškog Reda u Beogradu, Nj.E. Alberto di Luca, Nj.E. Beogradski Nadbiskup Msgr Stanislav Hočevar i počasni kapelan Malteškog Reda.

KONTAKT IZMEĐU SRBIJE I MALTESKOG REDA

Na fotografiji , Ambasador Alberto di Luca sa direktorom Pošte Srbije , Goran Ćirić i g.đa Olja Jovičić , direktorka Odeljenja za međunarodno poslovanje.Beograd, Decembar 2011

Nastavak kontakta između Srbije i Mlateškog Reda za potpisivanje poštanske saradnje. Nakon sastanka prošlog juna, sa podsekretarom za telekomunikacije Jasnom Matić, Ambasador Alberto di Luca u prvim danima decembra, sastao se sa direktorom Pošte Srbije, Goranom Ćirićem, i sa g.đom Oljom Jovičić, direktorkom Odeljenja za međunarodne poslove, i izložio nacrt teksta za Poštanski Sporazum između Srbije i Suverenog Malteškog Reda.

Na fotografiji , Ambasador Alberto di Luca sa direktorom Pošte Srbije, Goran Ćirić i g.đa Olja Jovičić, direktorka Odeljenja za međunarodno poslovanje.

ISPORUKA HRANE

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona  Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi ( na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno ) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru  Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.Lombardija , 11. Novembar 2011

Saradnja između delegacije Malteškog Reda u Lombardiji i Ambasade u Beogradu, omogućila je danas isporuku 10 tona hrane za Srbiju.

Uz odlučujuću saradnju delegata Malteškog Reda iz Lombardije barona Guglielmo Cavalchini i Generala Mario Terrasi (na slici levo),Ambasada Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu , zahvaljujući privrženosti supruge Prvog savetnika , g-đa Claudia Bozzo (na slici desno) koordinirala je faze prikupljanja, sortiranja i isporuke u Srbiji 9.800 kilograma hrane i odeće , po dogovoru Ambasadora Alberto di Luca i ministru Rasimu Ljajiću tokom sastanaka u Ministarstvu rada i socijalne politike.

ISTORIJA I VREDNOSTI MALTEŠKOG REDA

Čuveni slikar i umetnik Milutin Dedić je veliki poznavalac 960 godina istorije , porekla i vrednosti Suverenog Vojnog Malteškog Reda . Ovde sa Ambasadorom di Luca pre intervijua.Beograd, Novembar 2011

Istorija i vrednosti Malteškog Reda postaju predmet odgovarajuće pažnje i u Srbiji.

Čuveni slikar i umetnik Milutin Dedić je veliki poznavalac 960 godina istorije , porekla i vrednosti Suverenog Vojnog Malteškog Reda . Ovde sa Ambasadorom di Luca pre intervijua.

HUMANITARNA POMOĆ OD STRANE MALTEŠKOG REDA

Beograd, Oktobar 2011
Ministar rada i socijalne politike Ljajić sa Ambasadorom di Luca definišu neke detalje vezane za humanitarnu pomoć od strane Malteškog Reda .
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić sastao se sa Ambasadorom Alberto di Luca da definiše operativne detalje oko slanja i primanja u Srbiji nekoliko tona hrane i odeće pre dolaska zime.