Vesti

Poslednje Faze projekta Make a WISH 2016

14/12/2016

Sremčica, Decembar 2016

Jedna od najtraženijih ŽELJA od strane dece iz Ustanove u Sremčici je bila za Minibusem, koji će im omogućiti i olakšati putovanje do škola, sportskih centara, da im olakša pristup spoljašnom svetu sa svojim kulturnim i sportskim događajima, pa čak i prilika da se upoznaju sa novim mestima na žalost njima nedostupnim bez adekvatnog prevoznog sredstva. 

Ispunjenje ove važne ŽELJE je omogućeno zahvaljujući velikodušnosti Vlade Tajvana kroz njihovo predstavništvo u Budimpešti.
Nastavak plodne saradnje je deo šireg konteksta, koja je, u protekle tri godine, omogućila ostavrenje mnogobrojnih humanitarnih i zdravstvenih zajedničkih projekata, između Reda i Tajvana, El Salvadora, Vijetnama, Bugarske i Italije.
Ceremoniji zvanične isporuke Minibusa Direktorki Sremčice, Aleksandri Trifković, prisustvovali su Ambasador Wen-lung Tao predstavnik Tajvana u Mađarskoj, a u ime Reda, Ambasador Alberto di Luka.
Ambasadori, zajedno sa svojim saradnicima, posetili su Ustanovu pridavajući posebnu pažnju delu posvećenom formiranju dece i njihovim ručnim radom u oblasti umetnosti i zanata.
Uskoro će se odviti poslednji krug projekta Make a WISH 2016 sa isporukom značajne količine garderobe uvezene iz Italije zahvaljujući velikodušnosti italijanske kompanije Original Marines.

Ambasadori, zajedno sa svojim saradnicima, posetili su Ustanovu pridavajući posebnu pažnju delu posvećenom formiranju dece i njihovim ručnim radom u oblasti umetnosti i zanata
Ambasadori, zajedno sa svojim saradnicima, posetili su Ustanovu pridavajući posebnu pažnju delu posvećenom formiranju dece i njihovim ručnim radom u oblasti umetnosti i zanata

2016-12-09-10-53-14

U velikoj slici: Jedna od najtraženijih ŽELJA od strane dece iz Ustanove u Sremčici je bila za Minibusem; ispunjenje ove važne ŽELJE je omogućeno zahvaljujući velikodušnosti Vlade Tajvana kroz njihovo predstavništvo u Budimpešti (Ambasador Wen-lung Tao)