Vesti

Potpisan protokol o saradnji između Vlade Srbije i Mađarske dobrotvorne službe Malteškog Reda

05/12/2016

Beograd, Palata Srbije, 1. decembar

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević i Predsednik Mađarske dobrotvorne službe Malteškog Reda, g.din Lajoš Đori-Dani, potpisali su, u četvrtak 1. decembra, opšti okvirni protokol o saradnji na pitanjima izbeglica i migracija.

,,Potpisani protokol o saradnji ima za cilj da pružanje pomoći migrantima koji se nađu na teritoriji Srbije bude organizovano i društveno prihvatljivo, u skladu sa državnom politikom“, objasnio je Ivanišević, nakon ceremonije potpisivanja, i dodao da Protokol obuhvata ne samo finansijsku pomoć, već i prenošenje iskustava sa drugih prostora gde borave migranti.

Državni sekretar je izrazio zadovoljstvo što je dobrotvorna služba Malteškog Reda uključila i Srbiju u svoj sistem pružanja pomoći migrantima, ocenivši da je Protokol primer kako kroz zajedničke aktivnosti treba da sarađuju državne institucije i organi Malteškog Reda.

Predsednik Mađarske dobrotvorne službe Malteškog reda, g.din Lajoš Đori-Dani, rekao je da je potpisivanje Protokola važan poduhvat između Malteškog Reda i Srbije, kojim će se još više utvrditi dobri komšijski odnosi značajni za budućnost Evrope.