Vesti

Prvo pristiglo pismo, prva ispunjena ŽELJA!

16/03/2017

Beograd,16.mart

U Ambasadu Suverenog Malteškog reda pristiglo je u februaru prvo pismo – ŽELJA koja je u skladu sa našim projektom “Make as WISH 2017“. Podsećamo da će projekat za 2017.godinu, ohrabren od strane najviših autoriteta vlada Malteškog reda i Republike Srbije, biti namenjen težim medicinskim slučajevima (obolelim mladim osobama), o kojima će brigu voditi tim medjunarodnih lekara koji će po potrebi biti upućeni u Beograd, gde će intervenisati ili po potrebi pružati pomoć komplikovanijim slučajevima i u centrima u inostranstvu.

Sve pomenute potrebe bi trebalo da budu iznesene u pisanoj formi ambasadi Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu, sa kompletnom dokumentacijom i detaljno opisanom bolešću, potpisanom od strane medicinskog osoblja nadležnom za svaki pojedini slučaj (Po mogućnosti na engleskom jeziku).

Od roditelja dečaka Aleksandra M. stiglo je pismo sa molbom da potpomognemo atipičnu terapiju. Odmah je prihvaćena kao ŽELJA u skladu sa našim “ Pravilnikom” ( pogledati sajt www.stage.degree361.net:8080/orderofmalta) i obezbedjena su finansijska sredstva za pozitivan odgovor. Zahvaljujući brzoj reakciji donatora iz Kneževine Monako dečakova želja da što pre započne terapiju je uslišena.

Iznenadjenje roditelja na tako brzu reakciju u okviru projekta “Make a WISH to the Sovereign Order of Malta” bilo je prirodno i dirljivo.

Na Slici: Direktor Projekta „Make a WISH to the Sovereign Order of Malta„, Profesor Nenad Prokić sa Aleksandrom. Njegovi Roditelji su poslali prvo pismo – ŽELJU koje je pristiglo u Ambasadu.