Vesti

Savet Evrope i Malteški red

25/11/2014

Beograd , Novembar
Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tim Kartrajt (Tim Cartwright) i Ambasador Alberto di Luka sreli su se u Ambasadi Suverenog Malteškog reda. Tokom prijatnog sastanka su uglavnom bila tretirana pitanja vezana za hiljadugodišnju istoriju Suverenog Malteškog reda i njene misije u svetu i u Srbiji. Tim Kartrajt, novoimenovan u Srbiji, izrazio je Albertu di Luki svoje komplimente za aktivnosti Reda širom sveta i za buduće projekte u Srbiji.