Vesti

Srdačan sastanak sa Ministrom Zdravlja Srbije

30/09/2016

Beograd, 29. septembar, 2016

Palata Srbije

Humanitarna, socijalna i bolnička misija Malteškog Reda je u centru agende sastanaka Ambasadora Alberta di Luke sa članovima nove vlade Srbije formirane nakon nedavnih izbora.

Tokom srdačnog sastanka, koji se održao u Palati Srbije, Ministar Zdravlja, Zlatibor Lončar, izrazio je Ambasadoru di Luki punu pažnju i zahvalnost svoje vlade za sprovedene aktivnosti Ambasade Reda u Beogradu.

Cordiale incontro con il Ministro della Salute serboAmbasador di Luka predstavio je novom Ministru inicijative Ambasade koje su već sprovedene, sa u prvom planu “Make a WISH 2016”, kao i buduće sa planom proširenja oblasti međusobne saradnje.

Ministar Zlatibor Lončar izrazio je želju da Veliki Hospitalac Malteškog Reda, Nj.E.Dominik de la Rochefoucauld, poseti Beograd, povodom „zatvaranja“ projekta “Make a WISH 2016” koji će se završiti sa isporukom željenog  autobusa od strane dece Ustanove Sremčica.

Na kraju sastanka Ambasador di Luka predstavio je Ministru Zlatiboru Lončaru sadržaj projekta „Make a WISH” za 2017.