Vesti

Svetski dan borbe protiv siromaštva

19/11/2018

Beograd, 18. novembar 2018. godine

Ambasada Suverenog Malteškog reda uzela je aktivno učešće u „Svetskom danu siromaštva“ kroz inicijativu posvećenu starim, maginalizovanim osobama čime je potvrdila hiljadugodišnju tradiciju Malteškog reda „Obsequium Pauperum“ („Pomoć siromašnim“) kao i konstantno zalaganje za dobrobit bolesnih osoba i dostojanstvenih uslova života, kako na međunarodnom nivou tako i u Srbiji.

Ambasador Alberto di Luka, u pratnji direktora Projekta “Make a WISH” prof. Nenada Prokića i saradnice gđe Tamare Jovanović-Slavinski posetio je „Prihvatilište za odrasla i stara lica“ koje pruža utočište osobama koje se nalaze u teškom socijalnom i ekonomskom položaju.

Nadležni iz Prihvatilišta zatražili su od ambasade medicinsku opremu neophodnu za poboljšanje kvaliteta života korisnika. To je bio prvi direktan kontakt koji ćemo nastaviti da proširujemo u budućnosti, shodno Ugovoru o saradnji potpisanom od strane ambasadora di Luke i zamenice direktora Prihvatilišta Mirjane Joličić. 

Na slici iznad: Jedan trenutak u zabavnim aktivnostima „Prihvatilišta za odrasla i stara lica“