Vesti

Tipično “Make a WISH” pismo

30/09/2017

Beograd, 30. septembar

Nedavno je u ambasadu pristiglo pismo roditelja 11-godišnje devojčice Sandre R.
U drugoj nedelji života dobila je infekciju i iščašenje desnog kuka. Infekcija je lečena punkcijom, imobilizacijom i trakcijom a iščašenje kuka Pavlikovim remenčićima. Kao posledica infekcije nastaje stanje skraćenja desne noge (pre svega butne kosti), kao i deformitet kuka.

Tipico “Make a WISH“

Kada je napunila 9 godina, na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu, indikovano je prvo hirurško lečenje, u smislu korekcije skraćenja i deformiteta vrata desne butne kosti, a kao posledice neonatalnog osteomijelitisa desnog kuka.
Tadašnja dijagnoza je sledeća: progresivna abrevijacija femura i deformitet butne kosti.
Usledile su još četiri hospitalizacije od kojih je poslednja bila 27. juna 2017. godine kada je uklonjen fiksator i “strana tela” (klinovi) iz desne potkolenice jer je uspešno završena elongacija bez deformiteta (desna noga duža 2,5cm od leve).
Sadašnje stanje: s obzirom da je devojčica sada uzrasta 11 godina, potrebno je u narednom periodu uraditi još dve do tri operacije u smislu korigovanja dužine kostiju jer njen rast nije završen.
Za to vreme pacijent se prati u Opštoj bolnici “Sava Surgery“ od strane pedijatra, ortopeda, fizijatra i radiologa, kako bi se pravovremeno donela odluka za nastavak hirurško-ortopedskog lečenja.
Ambasada se angažovala da nadje sredstva da se omoguće bar dve predstojeće operacije.