Vesti

"Topli obrok za hladne zimske dane" se ponavlja u 2016.

29/01/2016

Beograd, od januara do marta

Ove godine, Ambasada Suverenog Malteškog Reda u Republici Srbiji želela je da pruža još veću pažnju deci. I tako, 2016. izdanje „topli obrok u hladne zimske dane“ će biti usmereno ka deci kojoj je ponekad potreban pa čak i jednostavan topli obrok.
Pored izuzetno dobre usluge i pažnje divnog osoblja Prihvatilišta, na žalost često se dešava da broj mališana prevazilazi broj kreveta na raspolaganju i često se dešava da su deca primorana da spavaju na pomoćnim dušecima u hodnicima.
U Beogradu, pod nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu, postoji Prihvatilište za decu, koja pruža pomoć najugroženijoj deci iz cele Srbije. Ova deca su od uzrasta od 7 do 18 godina, i često su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja i napuštena na ulici.
Prihvatilište, u svojih 57 godina rada, je zbrinulo više od 70.000 dece. Trenutno se nalazi na neadekvatnom mestu od 250 kvadratnih metara, sa samo 16 kreveta, uprkos činjenici da prihvatilište prima u proseku 20 do 25 dece dnevno. Potreban je novi prostor od 400 kvadratnih metara, sa najmanje 30 kreveta za pružanje adekvatne pomoći najugroženijoj deci Srbije.
U međuvremenu, Ambasada Suverenog Malteškog Reda brinuće se o mališanima Prihvatilišta najmanje do marta.