Vesti

U Litvaniji Stakeholder konferencija Suverenog Malteškog Reda

12/09/2016

Vilnius, septembar 9 – 10

U prisustvu Velikog Kancelara Nj.E. Albrecht von Boeselager i Velikog Hospitalca Nj.E. Dominique de La Rochefoucauld, održana je u Vilniusu – Litvanija – druga konferencija za Ambasadore i Organizacije Suverenog Malteškog Reda za centralnu i istočnu Evropu.

Tokom rada: Panel Menadžmenta i komunikacije. U centru, sa mikrofonom u ruci, direktor za komunikacije iz Palazzo Magistrale, Eugenio Ajroldi.
Tokom rada: Panel Menadžmenta i komunikacije. U centru, sa mikrofonom u ruci, direktor za komunikacije iz Palazzo Magistrale, Eugenio Ajroldi.

La scultura dell’Arcangelo Gabriele installato sulla “Collina degli Angeli”. Da destra nella foto l’artista scultore, il Gran Cancelliere e il Gran Ospedaliere.

Skulptura Arhangela Gavrila instalirana na "dolini anđela". Sa desne strane na fotografiji umetnika vajar, Veliki Kancelar i Veliki Hospitalac.
Skulptura Arhangela Gavrila instalirana na „dolini anđela“. Sa desne strane na fotografiji umetnika vajar, Veliki Kancelar i Veliki Hospitalac.

Važni trenuci konfrontacije u tri odvojena panela koji su se, pre svega, bavili pitanjima mladih volontera, izbeglica i migranata, kao i menadžmenta i komunikacije Suverenog Malteškog Reda.

Za Ambasadu u Srbiji Ambasador Alberto di Luka predstavio je 2016. izdanje projekta Make a WISH to the Sovereign Order of Malta. Interesovanje za projekat je bilo jako veliko, toliko da je Ambasada Reda u Sofiji rešila da napravi 2017. svoje sopstveno izdanje Make a WISH projekta u Bugarskoj.
Pored operativnog rada između lidera Vlade Reda i šefova misija svih zemalja Centralne i Istočne Evrope i Rusije, od posebnog interesa je bila i inauguracija drvene skulpture posvećene Arhangelu Gavrilu, a instalirana je na „dolini anđela“ u Trakaju gde se već nalaze brojne druge drvene skulpture posvećene raznim anđelima koje su glavna atrakcija za vernike i turiste.
Skup je takođe bio i prilika da se proslavi 25. godišnjica Organizacije Malteškog Reda iz Litvanije, koja je veoma aktivna i efikasna u zemlji sa preko 1.200 volontera.