Vesti

U toku u Albaniji Deseta Plenarna Parlamentarna skupština Mediterana

18/02/2016

Tirana, 18.- 19. Februar 2016

Trenutno se održava u Tirani deseta Plenarna Parlamentarna skupština Mediterana PAM (Parliamentary Assembly of the Mediterranean) na kojoj učestvuje 240 delegata iz 24 zemalja i šest podsekretara Ujedinjenih nacija.

Pozdravne govore su održali predsednik Narodne skupštine Albanije, Ilir Meta , i premijer Edi Rama.

Suvereni Malteški Red učestvuje od 2013. kao „permanentni posmatrač“ i predstavlja ga Ambasador Alberto di Luka, Ambasador Malteškog Reda u Republici Srbiji.

U toku zbivanja, Ambasador di Luka se srdačno sastao sa delegacijom srpskih parlamentaraca: na fotografiji, sa leve strane, šef delegacije Skupštine Srbije, Momo Čolaković, Aleksandra Maletić, Ambasador Alberto di Luka, Balša Božović i Milan Novaković.