Vesti

Veliki Magistrat objavljuje smrt Njegove Visoke Eminencije Velikog majstora Fra Đakoma Dala Tore del Tempia di Sangvineta

29/04/2020

29/04/2020

Sa velikim žaljenjem Veliki Magistrat objavljuje da je  Njegova Visoka Eminencija  Princ i 80. Veliki majstor Fra Đakomo Dala Tore del Tempio di Sangvineto preminuo u Rimu nekoliko minuta posle ponoći 29. aprila, nakon neizlečive bolesti dijagnostifikovane nekoliko meseci ranije. Po Članu 17 Ustava Suverenog Malteškog reda, Veliki Komander Fra Ri Gonkalo do vale Pejoto de Vilas Boa preuzeo je funkciju Privremenog zamenika i ostaće na čelu Suverenog Malteškog reda do izbora novog Velikog Majstora.

Fra Đakomo Dala Tore del Tempio di Sangvineto rođen je u Rimu 9. decembra 1944. Diplomirao je književnost i filozofiju na rimskom univerzitetu La Sapienca, gde je i specijalizovao hrišćansku arheologiju i istoriju umetnosti. Zauzimao je akademske položaje na Papinskom univerzitetu Urbaniana, gde je predavao klasični grčki jezik. Takođe je bio bibliotekar i glavni arhivista za značajne istraživačke kolekcije Univerziteta. Tokom godina objavljivao je akademske eseje i članke o aspektima istorije srednjovekovne umetnosti.

Primljen u Suvereni Malteški red 1985. godine kao Vitez časti i posvećenosti, Fra Đakomo Dala Tore del Tempio di Sangvineto dao je svečane zavete 1993. godine. Od 1994. do 1999. bio je Veliki Prior Lombardije i Venecije a od 1999. do 2004. član Suverenog saveta. Na Generalnom kapitulu 2004. izabran je za Velikog komandera, a posle smrti 78. Velikog majstora, fra Endrju Bertija u februaru 2008, preuzeo je funkciju Privremenog zamenika. Od 2008. do 2017. Fra Đakomo Dala Tore bio je na poziciji Velikog priora Rima. Nakon ostavke 79. Velikog majstora, fra Metju Festinga, Vrhovni savet 29. aprila 2017. izabrao ga je za Privtremenog Velikog majstora na godinu dana. Na sledećem Vrhovnom savetu od 2. maja 2018. godine, izabran je za 80. Princa i Velikog majstora Suverenog Malteškog reda.

Čovek velike duhovnosti i ljudske topline, Fra Đakomo Dala Tore del Tempio di Sangvineto uvek je bio posvećen pomaganju potrebitima, poslužujući obroke beskućnicima na železničkim stanicama Termini i Tiburtina u Rimu. Učestvovao je u brojnim međunarodnim hodočašćima Malteškog reda u Lurd i na nacionalna hodočašća u Loreto i Asizi. Uz veliku radost učestvovao je na međunarodnim letnjim kampovima za mlade sa invaliditetom u kojima je imao veliku naklonost mladih volontera i gostiju.

Na položaju Velikog majstora Fra Đokomo Dala Tore upriličio je brojna službena i državna putovanja. Prošlog januara je otišao u državnu posetu Beninu, a u julu u Kamerun. Nedavno je posetio Nemačku, Sloveniju i Bugarsku gde se sastao sa šefovima država. Tokom tih poseta uvek je izražavao želju da poseti medicinske i socijalne strukture Malteškog reda kako bi mogao lično da pozdravi i osoblje i pacijente.

Izuzetna humanost i duboka posvećenost dobrotvornom radu oduvek su inspirisali 80. Velikog majstora Suverenog Malteškog reda, koga će pamtiti svi koji su ga poznavali po svojim ljudskim osobinama i srdačnom i privrženom stavu.