Vesti

REPUBLIKA KINA ( TAJVAN ) PODRŽAVA PROJEKAT MALTEŠKOG REDA IZ FRANCUSKE

01/07/2015

Rim, 26/06/2015

Projekat pokrenut zahvaljujući donaciji iz Republike Kine (Tajvan)

Pojačati prevenciju i razviti terapije rehabilitacije za pacijente koji boluju od lepre u Vijetnamu: ovo je ambiciozni projekat Ordre de Malte Francuska, prisutan u Vijetnamu više od 40 godina sa programima za prevenciju i lečenje lepre. Zahvaljujući donacije iz Republike Kine (Tajvan), projekat može sada biti pokrenut u celini.

Postoje tri ključne faze za inicijativu: da se pokrene nedavno obnovljen Malta paviljon u odeljenju funkcionalne rehabilitacije Ho Ši Min gradske bolnice; da se poboljša kvalitet zdravstva sa mobilnim medicinskim uređajima, da se vrši više popravnih operacija i bolja prevencija; da se ulaže u obuku lokalnih zdravstvenih profesionalaca.

Zahvaljujući ugovoru sa Malteškim Redom iz 1991. godine, gradska bolnica u Ho Ši Min-u, grad sa velikom populacijom na jugu Vijetnama, je u potpunosti renovirana. Sada je nezavisni paviljon na tri sprata koji pokriva ukupnu površinu od 1.600 kvadratnih metara, opremljen sa sobama za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju.

Projekat će obuhvatiti više od hiljadu pacijenata, na osnovu činjenice da je u Vijetnamu dijagnostikovano oko 300 novih slučajeva lepre svake godine. Posle Filipina i Kine, ovo je jugo-istočna azijska zemlja sa najvećim dokumentovanim slučajevima, mada znatno manje nego pre 30 godina kada je bilo pogođeno oko 5 miliona ljudi širom sveta.

Jedan od najvećih izazova ostaje reintegracija u zajednicu pacijenata sa Hansenovom bolešću, često isključeni i diskriminisani. Rad Malteškog Reda je skoncentrisan na ovom aspektu.

Veliki Majstor Suverenog Malteškog Reda, Fra Metju Festing, izjavio zahvalnost za donaciju tokom njegovog govora Ambasadoru Lariu Vang: „Republika Kina (Tajvan) je jedna od najvažnijih ekonomskih i tehnoloških razvijenih zemalja. Njene brojne inicijative za dobrobit društva i dalje pomažu ugroženim zajednicama i licima“.

Ordre de Malte Francuska takođe sarađuje sa gradskom bolnicom Ho Ši Min-a  već više od 25 godina u mobilnim hirurškim misijama i u prenošenju medicinske tehnologije u zemljama koje se graniče sa Vijetnamom, kao što su Laos i Kambodža.

Leave a Comment